Teosofisk forening T/V

Meditasjon hver tirsdag kl 19:00

to.m 18 Juni 2019

Foredrag

koster kr. 100,- for medlemmer og kr. 150,- for ikke medlemmer.

Kurs kr. 1000,-/1.500,-)

Tirsdag7. mai. Synske Marcello Haugens livsfilosofi

Den SYNSKE MARCELLO HAUGENS LIVSFILOSOFI.

Haukeland vil i sitt foredrag ta utgangspunkt i Marcello Haugens egne tekster, og gi et innblikk i hans livsfilosofi. Vi vil høre om hans oppvekst på Kongsberg, oppdagelsen av klarsynt-evnen, betydningen av naturen og om hans utrettelige arbeid for å hjelpe andre. Det vil bli vist filmklipp fra Marcellos liv og vi får høre Marcello lese et dikt. Samtidig skal vi belyse Marcellos mytiske og mystiske sider, med vekt på symbolikk og forholdet mellom lys og mørke. Vi skal videre se på hva Marcello kan lære oss i dag, 140 år etter at han ble født.

Foredragsholder: Per Ingvar Haukeland.

Pris:kr. 100,-/kr.150,-

Tirsdag 7 mai kl 19:00

Litt om foredragsholderen; Per Ingvar Haukeland. Han er øko-filosof og pedagog. Han arbeider i dag som førsteamanuensis på Universitetet i Sørøst Norge i Bø, der han underviser blant annet i friluftsliv og øko-filosofi, og er forskningsleder for forskergruppen friluftsliv, samfunn og bærekraft. I tillegg er han en engasjert og inspirerende foredragsholder.


VELKOMMEN ER DU TIL SPENNENDE FOREDRAG. :)


Hjertets Søjle.


Sanne er 76 år og har lige udgivet bogen: Hjertets Søjle.

Hendes livshistorie og store erfaring har vi kendt i mange år.

Hun har udviklet og arbejdet med scanning og renselse af det æteriske

tyngdefelt og sammensmeltningen af alle dualiteter på de 6 bevidsthedsplaner og giver personlige sessioner og undervisning hos os.

Sanne taler det levende ord og er inspirerende og giver demo på de otte rensende figurer fra bogen,

der genskaber indre harmoni og løfter bevidstheden.

Hun fortæller sin egen historie om bogens essens 345 sider.


Tirsdag 30 april kl 19:00.

100/150 kr

Meierigården 3. etasje kl 19:00

Boken kan kjøpes for 400 Danske kroner. ( Betales med Visakort )


Hos Optimalhelse Senter Skien giver Sanne Merete Sjølund

personlige sessioner (også om aftenen)

I uge 18 fra den 29 april (også 1 maj) og nogle dage i uge 19.

Det holdes kurshelg 4 -5 maj hos Optimalhelse Senter Skien.

For personlige sessioner eller påmelding til kurshelg ring mobil: +45 20131157


Sanne Merete Sjølund

https://sannemeretesjoelund.dk/

Mobil: +45 20131157 hos OSS Bataljonveien 30 3734 Skien.Trommereise med fantastiske jenter 23 april.

Velkommen til en spennende kveld med trommereiser med 2 fantastiske jenter. De vil ta oss med på reiser i naturen, med spirituelt og symbolsk innhold. Gled dere :)

Ledere av kvelden er;

Bente Iversen og Eva Rosie Enoksen Knutsdatter.

De har selv bygd sine trommer og er dedikert til trommingens mystikk og energi.


Tirsdag 23 april kl 19:00

Pris: kr 100,-, 150,-. for medlemmer/ ikke medlemmer.


Del gjerne med venner og i ditt nettverk :)


Visjon Quest, 26 mars.

26.03.19. VISJON QUEST.

Hvordan kan du finne svar på personlige og åndelige spørsmål i naturen gjennom synkroniteter/ Intuisjoner? Hvordan skille illusjon fra virkelighet? Her vil jeg dele personlig erfaring fra mange års visjon quests.

Det er en glede å være tilbake hos dere i Porsgrunn! Denne gangen vil jeg gå litt mer i dybden når det gjelder visjon Quest og andre metoder i Guds frie natur hvor de organiske universale verdier lever og virker. Det vil bli noe gruppe oppgaver på å sanse mineralriket, planteriket, dyreriket og menneskeriket. Jeg vil berøre hellig geometri i naturen og litt teori på metodene jeg har benyttet meg av i naturen. Jeg mener vi er i en periode hvor vi skifter fra en mer lineær tillært metode til å leve i en mer synkron tid. Hva er det som stopper intuisjonene i dagens verden?

Den intuitive/kunstneriske måte er unik for hver enkelt og det handler om å finne geniet i seg selv og øve opp fellesskapet med alt levende og kosmos å se med hjertet.

Vi får se hvor vi havner og hva som lever i dialogen mellom oss så det blir åpent siste timen hvor jeg kan gå inn i emner som kommer ut av felles synkroniteten siste halvtimen/timen. Spørsmål og svar.

Foredragsholder: Olav Jensen.

Pris: kr. 100,-150,-.

26 mars kl 19:00Tirsdag 12 mars. Årsmøte med kort meditasjon.

Enkel bevertning. Velkommen. :)Spirituell intelligens 26 februar


26.02.19. SPIRITUELL INTELLIGENS.

Hvordan veileder sjelen personligheten? Hvordan veiledes personligheten i det hele tatt? Har moderneteknologi og filosofi vært med på å skape forundring og gjennombrudd innenfor sjelens natur? Vil vi i fremtiden bli presentert for skarpere metoder som har til hensikt/ formål å revitalisere vår spirituelle intelligens?

Vi vil anvende en bred vifte av åndsvitenskapelige kilder i vår søken etter svar. Vi gleder oss til at se deg.

Foredragsholder: B. Kim Pedersen.

Pris: kr. 100,-/150,-

Kl 19:00


Meditasjon og trommereiser 19 februar

Vi ønsker velkommen til meditasjon, lyd og trommereiser i Teosofisk Forening Porsgrunn.


Tema: Livskraft, glede og healing.

Dette temaet kommer vi til å utforske med meditasjoner, samtaler og lydreiser denne kvelden i Teosofisk Forening i Porsgrunn.


Praktisk info:

Pris kr 150,- (Kr 100,- for medlemmer)

Dag og dato: Tirsdag 19.02.2019. Kl: 19.00-21.30.

Adresse: Meierigården Porsgrunn, Storgata 115, Porsgrunn.


Henvendelser om arrangementet til Dag og Bonnie på tlf: 92214961 eller Grethe Olsen i Teosofisk Forening på tlf: 94377484.


Kvelden ledes av Dag-Rune Linnerud og Bonnie Rungarunga.


Velkommen!

__________________________________________________________________________________________________

Teosofisk Forening Telemark/ Vestfold starter opp igjen med meditasjon i Meierigården 3 etasje i Porsgrunn tirsdag 15 januar kl 19.00

Alle er hjertelig velkommen

Spirituell vitenskap

Den røde tråden i foredraget vil bli spirituell vitenskap fra den mer naive vinkel fra barndommen, fra den spirituelle oppvåkningen fra idrettsdagene til en mer moden spirituell vitenskap de senere år.

I gamle Hellas gikk vi fra mythos til logos og i dag må vi gå fra logos til mythos hvor vitenskap og spiritualitet slås sammen til ett ( Rudolf Steiner ) Det interessante med Rudolf Steiner er at han var medlem av teosofisk selskap og seinere utviklet sin spirituelle vitenskap Antroposofien hvor han forsøkte å få til en syntese av østlig og vestlig viten. Mytologi er vår subjektive sannhet. Det interessante med Norrøn mytologi er at det var en av de største inspirasjonene til Rudolf Steiner når han utviklet sin spirituelle vitenskap.

30 oktober 2018, Kl 19:00

Sted: Meierigården i Porsgrunn

Foredragsholder: Olav Jensen

Meditasjon tirsdag 9 september 2018. Kl 19:00

VELKOMMEN til en inspirert meditasjon i vakre og historiske omgivelser i ruinene av den gamle Olavskirken - Mariakapellet på Stathelle.

ARR. Teosofisk forening T/V. Kveldens meditasjon vil bli ledet av Vibeke Lauritsen.

Meditasjonen er åpen for ALLE og er gratis.


Olavskirken ruin (Skeidi kirke) i Bamble er ruinene etter en steinkirke fra før 1150.

Kirken har sannsynligvis vært ca fire meter lengre enn hva ruinene antyder, og var i så fall Telemarks største steinkirke i eldre tid.

Den hadde en rekke uvanlige bygningstrekk, bl.a. lektorium og et eget rom for jordiske verdier, som i dag kalles "Mariakapellet".

Helt til 1738 omfattet Skeidi sogn Sannidal, Skåtøy, Kragerø og Bamble. Sannsynligvis var kirken hovedkirke i Grenland, en slags "fylkeskirke", og hadde dermed høyest status av alle kirkene i området.

Sted:

Mariakapellet på Stathelle.

Europaveien 470, 3967 Stathelle


Vi ønsker velkommen til meditasjon, lyd og trommereiser i Teosofisk Forening Porsgrunn.


Tema: Livskraft, glede og healing.


Dette temaet kommer vi til å utforske med meditasjoner, samtaler og lydreiser denne kvelden i Teosofisk Forening i Porsgrunn.


Praktisk info:


Pris kr 150,- (Kr 100,- for medlemmer)

Dag og dato: Tirsdag 19.02.2019. Kl: 19.00-21.30.

Adresse: Meierigården Porsgrunn, Storgata 115, Porsgrunn.


Henvendelser om arrangementet til Dag og Bonnie på tlf: 92214961 eller Grethe Olsen i Teosofisk Forening på tlf: 94377484.


Kvelden ledes av Dag-Rune Linnerud og Bonnie Rungarunga.


Velkommen!