Maria kapellet. Meditasjon

Meditasjon tirsdag 9 september 2018. Kl 19:00

VELKOMMEN til en inspirert meditasjon i vakre og historiske omgivelser i ruinene av den gamle Olavskirken - Mariakapellet på Stathelle.

ARR. Teosofisk forening T/V. Kveldens meditasjon vil bli ledet av Vibeke Lauritsen.

Meditasjonen er åpen for ALLE og er gratis.


Olavskirken ruin (Skeidi kirke) i Bamble er ruinene etter en steinkirke fra før 1150.

Kirken har sannsynligvis vært ca fire meter lengre enn hva ruinene antyder, og var i så fall Telemarks største steinkirke i eldre tid.

Den hadde en rekke uvanlige bygningstrekk, bl.a. lektorium og et eget rom for jordiske verdier, som i dag kalles "Mariakapellet".

Helt til 1738 omfattet Skeidi sogn Sannidal, Skåtøy, Kragerø og Bamble. Sannsynligvis var kirken hovedkirke i Grenland, en slags "fylkeskirke", og hadde dermed høyest status av alle kirkene i området.

Sted:

Mariakapellet på Stathelle.

Europaveien 470,

3967 Stathelle