Når livet er en kombinasjon av SYNTESER...


Når livet er en kombinasjon av SYNTESER - Hva gjør man da?

Når livet er en kombinasjon av SYNTESER - Hva gjør man da?

Synteser er bemerkelsesverdige og gåtefulle. De annonserer sjelden sin ankomst på forhånd. Du hører om dem i ulike sammenhenger f.eks. innenfor kjemi, psykologi og spiritualitet. Ofte har man forskjellige oppfattelser om når en syntese har funnet sted og hva den krevde. Innenfor åndsvitenskapen er synteser noe vi opplever daglig i ulike former, størrelser og bevissthetstrinn. Foredraget gir en unik mulighet til at du kan finne frem til en sjelelig berikelse i ditt liv og dermed oppnå nyvunne krefter til hverdagens utfordringer.

Tirsdag 18 sept 2018. kl 19:00

Sted: Meierigården i Porsgrunn

Foredragsholder: B. Kim Pedersen.