Solfest

Solfest med kanalisering

La høytidens energier integrere seg i ditt hjerte og la høytidens energier få hvile i ditt sinn.

Enkel bevertning. Pris: 100,-/150,-.

18 desember 2018 kl 19:00

Sted: Meierigården i Porsgrunn.

Foredragsholder: B. Kim Pedersen.