Spirituell vitenskap

Spirituell vitenskap

30.10.18.SPIRITUELL VITENSKAP. Den røde tråden i foredraget vil bli spirituell vitenskap fra den mer naive vinkel fra barndommen, fra den spirituelle oppvåkningen fra idrettsdagene til en mer moden spirituell vitenskap de senere år.

I gamle Hellas gikk vi fra mythos til logos og i dag må vi gå fra logos til mythos hvor vitenskap og spiritualitet slås sammen til ett ( Rudolf Steiner ) Det interessante med Rudolf Steiner er at han var medlem av teosofisk selskap og seinere utviklet sin spirituelle vitenskap Antroposofien hvor han forsøkte å få til en syntese av østlig og vestlig viten. Mytologi er vår subjektive sannhet. Det interessante med Norrøn mytologi er at det var en av de største inspirasjonene til Rudolf Steiner når han utviklet sin spirituelle vitenskap.

30 oktober 2018 Kl 19:00

Sted: Meierigården i Porsgrunn

Foredragsholder: Olav Jensen