Stjernebilder som okkulte vinduer ......

Stjernebilder som okkulte vinduer og forbindelsen fra universet til våre hjerteblader.

Vi vil se på hvordan vi er forbundet med energier fra stjernebildene og systemer som er lengre vekk, til hjertebladene i vårt hode og hjerte. Hvordan vi gjennom samarbeide kan forbinde oss til de store vesener utenfor vår klode. Ifølge den evige visdom er” rommet et vesen”, og hele himmelhvelvingen er dette vesens fenomenale fremtoning. Stjernebildene er som vinduer, hvor mange ytre energikilder blandes og smeltes sammen, slik at de forvandlet og” okkult renset” baner seg vei inn i vårt Solsystem og til vårt planetariske liv. (Bailey esoterisk astrologi.)

Gjennom hele dette kosmiske gylne nett, er det et kretsløp av energier og krefter.

La oss se på hvordan vi hver måned kan forbinde oss og samarbeide med forskjellige energier og krefter - Sjelens reise rundt i Zodiaken.

6 november 2018

kl 19:00

Sted: Meierigården i Porsgrunn

Foredragsholder: Lene Pape.