Den synske Marcello Haugens livsfilosofi

Den SYNSKE MARCELLO HAUGENS LIVSFILOSOFI.

Haukeland vil i sitt foredrag ta utgangspunkt i Marcello Haugens egne tekster, og gi et innblikk i hans livsfilosofi. Vi vil høre om hans oppvekst på Kongsberg, oppdagelsen av klarsynt-evnen, betydningen av naturen og om hans utrettelige arbeid for å hjelpe andre. Det vil bli vist filmklipp fra Marcellos liv og vi får høre Marcello lese et dikt. Samtidig skal vi belyse Marcellos mytiske og mystiske sider, med vekt på symbolikk og forholdet mellom lys og mørke. Vi skal videre se på hva Marcello kan lære oss i dag, 140 år etter at han ble født.

Foredragsholder: Per Ingvar Haukeland.

Pris:kr. 100,-/kr.150,-

Tirsdag 7 mai kl 19:00

Litt om foredragsholderen; Per Ingvar Haukeland. Han er øko-filosof og pedagog. Han arbeider i dag som førsteamanuensis på Universitetet i Sørøst Norge i Bø, der han underviser blant annet i friluftsliv og øko-filosofi, og er forskningsleder for forskergruppen friluftsliv, samfunn og bærekraft. I tillegg er han en engasjert og inspirerende foredragsholder.


VELKOMMEN ER DU TIL SPENNENDE FOREDRAG. :)