Spirituell intelligens


26.02.19. Spirituell intelligens.

Hvordan veileder sjelen personligheten? Hvordan veiledes personligheten i det hele tatt? Har moderneteknologi og filosofi vært med på å skape forundring og gjennombrudd innenfor sjelens natur? Vil vi i fremtiden bli presentert for skarpere metoder som har til hensikt/ formål å revitalisere vår spirituelle intelligens?

Vi vil anvende en bred vifte av åndsvitenskapelige kilder i vår søken etter svar. Vi gleder oss til at se deg.

Foredragsholder: B. Kim Pedersen.

Pris: kr. 100,-/150,-

Kl 19:00