Visjon Quest

26.03.19. VISJON QUEST.

Hvordan kan du finne svar på personlige og åndelige spørsmål i naturen gjennom synkroniteter/ Intuisjoner? Hvordan skille illusjon fra virkelighet? Her vil jeg dele personlig erfaring fra mange års visjon quests.

Det er en glede å være tilbake hos dere i Porsgrunn! Denne gangen vil jeg gå litt mer i dybden når det gjelder visjon Quest og andre metoder i Guds frie natur hvor de organiske universale verdier lever og virker. Det vil bli noe gruppe oppgaver på å sanse mineralriket, planteriket, dyreriket og menneskeriket. Jeg vil berøre hellig geometri i naturen og litt teori på metodene jeg har benyttet meg av i naturen. Jeg mener vi er i en periode hvor vi skifter fra en mer lineær tillært metode til å leve i en mer synkron tid. Hva er det som stopper intuisjonene i dagens verden?

Den intuitive/kunstneriske måte er unik for hver enkelt og det handler om å finne geniet i seg selv og øve opp fellesskapet med alt levende og kosmos å se med hjertet.

Vi får se hvor vi havner og hva som lever i dialogen mellom oss så det blir åpent siste timen hvor jeg kan gå inn i emner som kommer ut av felles synkroniteten siste halvtimen/timen. Spørsmål og svar.

Foredragsholder: Olav Jensen.

Pris: kr. 100,-150,-.

26 mars kl 19:00